პაროლი უნდა შეიცავდეს

  • მინიმალური ერთი პატარა ასო
  • მინიმალური ერთი დიდი ასო
  • მინიმალური ერთი რიცხვი
  • უნდა იყოს 6 სიმბოლო

ავტორიზაცია