ავტორი: მარინა სეხნიაშვილი

ბიოლოგია, მოსწავლის რვეული, მე-8 კლასი

  • მარაგშია
  • პროდუქტის კოდი: 000083
  • ISBN: 78-9941-415-56-2
  • გამომცემლობა: კლიო
  • ყდის ტიპი: რბილი
  • გვერდების რაოდენობა: 130
7.00 ₾

უთხარი მეგობრებს:

აღწერა

მოსწავლის რვეული შედგენილია მე-8 კლასის სტანდარტის მიზნებისა და შინაარსობრივი მოთხოვნების შესაბამისად, ემსახურება შედეგების მიღწევას და შესაბამისი ცნებების დაუფლებას.
რვეულში მოცემული მასალა (აქტივობები, დავალებები, თვალ-საჩინოებები, გრაფიკული მაორგანიზებლები) ხელს უწყობს საკვანძო შეკითხვებზე პასუხის ძიებას. შეფასების მოთხოვნათა დაკმაყოფილებასა და მკვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებას.

აქტივობები მოსწავლისგან მოითხოვს:

  • ცოდნათა ურთიერთდაკავშირებას და სისტემაში მოყვანას;
  • საკითხებს, მოვლენებს, ცნებებს შორის არსებული კავშირ-დამოკიდებულებების, მიმართებების გააზრებას;
  • დავალების შესრულების შემდეგ სხვადასხვა გამოყენებული ხერხის/სწავლის სტრატეგიის რეფლექსიას, რომლებიც მოსწავლეს დააფიქრებს სწავლის პროცესზე და დაეხმარება, შეარჩიოს მისთვის ოპტიმალური სწავლის სტრატეგია.