ავტორი: მარინა სეხნიაშვილი , ნანა კობახიძე

ბიოლოგია, მოსწავლის რვეული, მე-7 კლასი

  • მარაგშია
  • პროდუქტის კოდი: 000084
  • ISBN: 978-9941-481-87-1
  • გამომცემლობა: კლიო
  • ყდის ტიპი: რბილი
  • გვერდების რაოდენობა: 140
7.00 ₾

უთხარი მეგობრებს:

აღწერა

მოსწავლის რვეული ბიოლოგიაში შედგენილია მე-7 კლასის სტანდარტის მიზნებისა და შინაარსობრივი მოთხოვნების შესაბამისად, ემსახურება შედეგების მიღწევას და შესაბამისი ცნებების დაუფლებას.

რვეულში მოცემული მასალა (აქტივობები, დავალებები, თვალსაჩინოებები, გრაფიკული მაორგანიზებლები) ხელს უწყობს საკვანძო შეკითხვებზე პასუხის ძიებას. შეფასების მოთხოვნათა დაკმაყოფილებასა და მკვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებას. აქტივობები მოსწავლისგან მოითხოვს:

  • ცოდნათა ურთიერთდაკავშირებას და სისტემაში მოყვანას;
  • საკითხებს, მოვლენებს, ცნებებს შორის არსებული კავშირდამოკიდებულებების, მიმართებების გააზრებას;
  • დავალების შესრულების შემდეგ სხვადასხვა გამოყენებული ხერხის/სწავლის სტრატეგიის რეფლექსიას, რომლებიც მოსწავლეს დააფიქრებს სწავლის პროცესზე და დაეხმარება, შეარჩიოს მისთვის ოპტიმალური სწავლის სტრატეგია.